გურჯაანის ღვინის ფესტივალი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი